Halmazottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége
Esély egy teljesebb életre...Mottó: Egyetlen szó kísérje életed, ez a szó legyen a szeretet

Köszönjük az adózók SZJA 1 % ból kapott segítségét!

A támogatást a halmozottan sérült gyermeket nevelő családok életminőségének javítására használjuk fel!

 

 Tárgy: Meghívó

 

 Kedves Tag Társam!

 

A Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége

 

2008. november 15.-én, 12 órakor KÖZGYŰLÉST tart.

 

 Helyszín: Családsegítő Intézet Eger, Kallómalom út 1-3. (Ott tartottuk a karácsonyi ünnepséget is)

 Tervezett napirendi pontok:

 1.      Beszámoló az elmúlt 3 évben végzett munkáról.

 2.      A Szülőszövetség folyamatban lévő pályázatai.

 3.      Tisztújítás, elnökségi tagok választása. (A Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége alapszabályából adódóan a vezető tisztségviselők megbízatása ebben az esztendőben lejár.)

 4.      Alapszabály módosítása, egyéb.

 

 Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a Közgyűlést megismételjük ugyanott egy óra múlva,

 

2008. november 15.-én 13 órakor.

 

 Kérem, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjen!

 

 Idézet az Alapszabályból:

 

„A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő jelen van. A közgyűlést legalább évente egyszer kötelező összehívni. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. Amennyiben a közgyűlés a szabályos értesítés ellenére nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 14 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 - az Alapszabály módosítása,

 - minden, a tisztségviselőkkel kapcsolatos döntés,

 A Szülőszövetség közgyűlése nyilvános. Szavazni azonban csak a rendes tagok jogosultak. A közgyűlés döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.”

 

 A Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége elnökségének nevében,

 

 

Tisztelettel: Domán Zoltán

 

2008. november 3.

 

 

 
Honlapkészítés