Halmazottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége
Esély egy teljesebb életre...Mottó: Egyetlen szó kísérje életed, ez a szó legyen a szeretet


Közhasznúsági jelentés 2006


A Szülőszövetség 2005. december 23-tól működik, kiemelten közhasznú szervezetként. 2005-ben érdemi tevékenység nem volt. Hatóköre kiterjed Heves Megye területére. 2006. évi tevékenységünket a közgyűlés elfogadta és megszavazta.

Székhely: 3388. Poroszló.

BESZÁMOLÓ EGYESÜLETÜNK 2006-OS TEVÉKENYSÉGÉRŐL:

Az eltelt év bővelkedett eseményekben:

-Januárban regisztráltunk az APEH-nél, bankszámlát nyitottunk, a működéshez szükséges dolgokat intéztük.

-Februárban a Heves Megyei Önkormányzat Szalaparti Fogyatékosok Otthonában tartottunk találkozót. Felvettük a kapcsolatot a Heves Megyei Esélyegyenlőségi Irodával. (Esélyek Háza) Részt vettünk a Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége „10. Jubileumi ünnepségén”, Budapesten.

-Márciusban az Esélyek Házában televíziós riport készült velünk. A Szuperinfó-ban jelent meg felhívásunk. Stúdióbeszélgetésen vettünk részt a Rádió Eger -ben. A Halmozottan Sérültek Szülőszövetségétől kapott 50 e. Ft (12417-7/2005 sz. SZCSM) segítségével, a kezdethez szükséges irodaszereket, nyomtatványokat beszereztük. A kapott támogatással határidőre elszámoltunk.

-Áprilisban az Esélyek Házában közgyűlést tartottunk. Elkezdtük felkutatni a megyében élő sorstársakat.

-Májusban a családok találkoztak Felsőtárkányban, ahol megünnepeltük a gyermeknapot. Az országos elnökségen keresztül adományhoz, (liszt, bébi étel) jutottunk. Az adományokat Gyenes József és Domán Zoltán kiszállította a tagok lakásához, mivel többüknek az adomány elvitele is megterhelő lett volna.

-Júliusban egyik tagtársunk részt vett Krakkóban (Lengyelország) a nemzetközi mozgás-sérült táborban. Budapesten Csereklye Györgyi és Kovács Zoltán tájékoztatást adott a pályázati lehetőségekről. Tagjaink közösen nyaraltak családjukkal Berekfürdőn. Kidolgoztuk a FOF 06. (SZMM.) pályázatot.

-Szeptemberben megrendeztük a „Sérült Gyermekeket Nevelő Családok Tisza-tavi találkozója” című rendezvényt. Beindítottuk a „Jogsegély” szolgáltatást. Elnökségi ülést tartottunk, javítottunk a pályázaton.

-Októberben segítséget kértünk az országos elnökségtől a pályázattal nyert támogatás hatékonyabb felhasználásához. Egyeztettünk ez ügyben Csereklye Györgyi és Kovács Zoltán elnökségi tagokkal, Egerben. A változtatásoknak megfelelően költségvetést és szerződést módosítottunk.

-Novemberben kiválasztottuk a jótékonysági rendezvény helyszínét. Elkezdtük a lehetséges szponzorok, támogatók felkutatását. Megjelent saját újságunk, „Esély” címmel. Honlapot készítettünk. Elindítottuk „Sérült gyermeket nevelők klubja” című szolgáltatásunkat. Működött a jogsegély szolgálat, televíziós műsort készítettünk elő. Szerveztük a jótékonysági rendezvény műsorát.

-Decemberben télapó, karácsonyi ünnepséget tartottunk Egerben, a Családsegítő Intézetben. Az „Egyenlő esélyek” c. táborban több család részt vett, Zánkán. Az Eger Tv-ben több alkalommal szerepeltünk.A Szülőszövetség közhasznú tevékenységei az elmúlt esztendőben a következők voltak:

 Halmozottan sérült gyermekeket és felnőtt korúakat nevelő és gondozó családok érdekképviselete.

 Jogsegély szolgálat keretében biztosítottuk a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekben tagjaink érdekvédelmét.

 Fogyatékos személyekről gondoskodók hírlevél útján történő tájékoztatása, információnyújtás, kapcsolattartás. Felmértük a családok helyzetét, a halmozottan sérültek és családjaik gondjait.

 Szorosan együtt működtünk az Esélyek Házával, társ civil szervezetekkel és a Családsegítő Intézettel, Egerben.

 Az országos hatókörű Halmozottan Sérültek Szülőszövetségével megállapodást kötöttünk, együtt működtünk a halmozottan sérültek érdekében. Segítségükkel adományhoz jutottunk, amit kiosztottunk.

 Találkozókat, klubfoglalkozásokat tartottunk, ahol fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekről beszéltünk.

 Együtt működtünk a TV Eger, a Heves megyei Hírlap, Rádió Eger, Szuperinfó médiákkal, hogy közreműködésükkel társadalmunk egészséges tagjai megismerjék ezeket a családokat és gondjaikat.Közhasznúsági jelentés 2007.

BESZÁMOLÓ EGYESÜLETÜNK 2007-OS TEVÉKENYSÉGÉRŐL:

A Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetségének életében a 2007-es esztendő a második év volt. Az előző évben elkezdett, FOF-06 kódjelű pályázat lehetőséget biztosított különböző programok szervezésére a családoknak. Nagyon fontos volt, hogy a pályázati támogatást ésszerűen és átgondoltan használjuk fel, hiszen a Szülőszövetséghez tartozó tagok számára olyan programokat kell biztosítani, amin a családok részt vesznek, jól érezzék magukat az összejöveteleken és kikapcsolódjanak néhány órára. A szülők a gyerekekkel közösen jöjjenek el, mivel nem tudnák kire bízni őket. Ugyanakkor szükséges az egyesületünk megismertetése is a környezetünkkel. A cél az volt, hogy a közös programok összekovácsolják a családokat. A rendezvényeken bebizonyosodott, hogy gyermekeinkkel együtt is lehet kikapcsolódni, társaságba járni. Az összejövetelek célja az: meg kell magunkat mutatni sérült gyermekeinkkel együtt, fel kell vállalni életünket. Ne szégyelljük gyermekeinket, büszkék vagyunk arra, amit teszünk értük, vállaljuk életünket. Több nagyon fontos szolgáltatást biztosítottunk tagjainknak, és érdekvédelmi tevékenységet is nyújtottunk. Mindannyian tudjuk, hogy összefogással könnyebb és eredményesebb a feladatok megoldása. 2007 év elején az újévi köszöntőben azt fogalmaztuk meg, számunkra nem csak az a fontos, hogy mit teszünk, hanem kiért tesszük. 2007 év legnagyobb kihívása az I. Jótékonysági Bál megrendezése volt, ami nagyon jól sikerült. Sokak számára ismerősen cseng egyesületünk neve, a civil szervezetek között jó hírünk van.
Tekintsünk át időrendi sorrendben, mi történt az év folyamán.

1. Január. Már működött a jogsegélyszolgálatunk, a szülőklub, megjelent első hírlevelünk. Az Esélyegyenlőségi Programiroda munkatársaival megismerkedtünk. Együttműködési szerződést kötöttünk.
2. Február. Közgyűlést tartottunk, szó esett a 2006-os évben történtekről, s a 2007-es évi feladatokról. Fogyatékossággal összefüggő információkat osztottunk meg egymással.
3. Március. A szülőszövetség képviselői a Tv Eger műsorában elmondták véleményüket, bemutatták a szülőszövetséget. Nőnapot tartottunk, márciusban rendeztük meg az I. Jótékonysági bált is.
4. Április. Az Rtl klub „Házon kívül” c. műsorában szerepeltek a halmozottan sérült fiatalokat nevelő családok. Téma volt az ápolási díj emelése. Sokak számára ez létkérdés. Az érdekvédelmi tevékenységünk erősítése miatt a Civil Műhely alapító tagjai közé jelentkeztünk.
5. Május. Anyák napi ünnepséget tartottunk Egerben, itt halmozottan sérült gyermeket nevelő édesanyákról megemlékeztünk. Gyermeknapot tartottunk Felsőtárkányban.
6. Június. Megalakult a Civil Műhely, melyben tagok lettünk. A szülőszövetség részt vett az országos „Fogadj el” rendezvényen, a Dobó téren. Csatlakoztunk a Kézenfogva alapítványhoz.
7. Július. Budapesten jártunk a minisztériumban, segítségükkel megnéztük a Papp László Sportarénában a Dr. Bubó c. családi musical-t. Több családnak ez volt az első színházi előadás, amin részt vettek.
8. Augusztus. Kirándultunk a miskolci Vadas-parkba. Lillafüreden és Berekfürdőn nyaraltak többen egyesületünktől. A közös nyaraláskor a fogyatékos gyerekeket jobban elfogadják.
9. Szeptember. Megrendeztük a „Sérült Gyermekeket Nevelő Családok II. Tisza-tavi találkozója” c. rendezvényt, amin több mint 40 család vett részt.
10. Október. Sérült Gyermekek napja a Budapesten, több család képviselte egyesületünket.
11. November. Tovább erősítettük a kapcsolatot a Kézenfogva alapítvánnyal. Részt vettünk egy civil együttműködési tréningen, „Közös nevező” címmel. Megismerkedtünk a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársaival, két általuk kiírt pályázaton indultunk.
12. December. Télapó és karácsonyi ünnepséget rendeztünk. Színvonalas műsorral leptük meg a gyerekeket, kis ajándékokat is tudtunk adni. Zánkán az „Egyenlő esélyek” című táborban töltött néhány napot több fogyatékos gyermeket nevelő család.

Háromhetente szülőklubot tartottunk a Családsegítő Intézetben, melyen Dr. Kiripovszki Mária pszichológiai tanácsadást tartott. Ezen kívül havonta Hírlevelünk eljutott minden családhoz, folyamatosan működtettük a jogsegélyszolgálatot, sokan igénybe vették. Igyekeztünk olyan információkat közölni, ami valamennyi családot érdekelt. Gyűjtést kezdtünk O. Á. külföldi gyógykezelésének költségeire. Sajnos a halmozottan sérült gyermekek fogászati ellátása csak Budapesten megoldható. Felvettük a kapcsolatot a Budapesti Szájsebészeti klinikán Dr. L. Ádám úrral. Így sikerült a Szülőszövetségtől öt családnak eljutnia a klinikára, ahol kezelték gyerekeket. Jóleső érzéssel töltött el minket, hogy végre nem utasítottak el, hanem kezelték gyermekeink fogait. Visszatekintve az elmúlt 2007-es évre, küzdelmes de nagyon szép pillanatokat éltünk át, felejthetetlen és emlékezetes programok voltak.

Közhasznú tevékenységeink 2007-ben a következők voltak:
 Halmozottan sérült gyermekeket és felnőtt korúakat nevelő és gondozó családok érdekképviselete.
Az országos Civil Műhely alapításában részt vettünk. Csatlakoztunk a Heves megyei civil kerek asztalhoz.
 Jogsegély szolgálat keretében biztosítottuk a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekben tagjaink érdekvédelmét.
 Fogyatékos személyekről gondoskodók hírlevél útján történő tájékoztatása, információnyújtás, kapcsolattartás. Felmértük a családok helyzetét, a halmozottan sérültek és családjaik gondjait.
 Szorosan együttműködtünk az Esélyek Házával, társ civil szervezetekkel és a Családsegítő Intézettel, Egerben.
 Találkozókat, klubfoglalkozásokat tartottunk, ahol fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekről beszéltünk.
 Együtt működtünk a TV Eger, az Rtl klub, a Heves megyei Hírlap, Rádió Eger, Szuperinfó médiákkal, hogy közreműködésükkel társadalmunk egészséges tagjai megismerjék ezeket a családokat és gondjaikat.
Bevételek Összeg Összesen
Tagdíjakból származó bevétel 15 500 Ft 5 926 850 Ft
Adományokból származó bevétel

3 978 700 Ft
FOF 06. Pályázat (SZMM.) 1 918 500 Ft
Banki kamat 3 547 Ft
SZJA 1 % 10 603 Ft
Kiadások Összeg 2 083 612 Ft
2006- évről áthozott veszteség 827 Ft
FOF 06. Pályázat (SZMM.) Visszautalás 130 Ft
Banki költségek 11 457 Ft
Pályázatok regisztrációs díjai (4 db. pályázat) 28 000 Ft
Működésre fordított költségek 124 075 Ft
Pályázatból támogatott projektekre fordított költségek 1 918 500 Ft
Pályázati összeg kipótlása (FOF 06.) 623 Ft

Vállalkozói tevékenységből származó bevétel 2007-ben nem volt!

A 2007-os esztendőt 3 843 238 Ft eredménnyel zártuk. Az egyesület székhelye az egyesületi elnök lakásában található, aki a működésből származó rezsiköltséget, egyéb adminisztrációs költségeket 2007-ben magára vállalta. A vezető tisztségviselők 2007-ban nem kaptak juttatást. Az egyesület által szervezett eseményeket előkészítő és lebonyolító tagok tevékenységüket térítésmentesen, önkéntes munkaként végezték.

Szihalom, 2008. április 15.Honlapkészítés